W 2023 można dobrze złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też?

ruje odpady. Jest to istotne z punktu widzenia środowiska naturalnego oraz przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska. Dlatego też istnieją określone terminy, w jakich takie sprawozd

W 2023 można dobrze  złożyć sprawozdanie BDO ale czy za za 10 lat też? bdo sprawozdanie

Terminy te są ściśle określone i

Jak długo musisz wysłać sprawozdanie do bazy danych o odpadach? Wysyłanie sprawozdań do bazy danych o odpadach jest obowiązkiem każdej firmy, która generuje odpady. Jest to istotne z punktu widzenia środowiska naturalnego oraz przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska. Dlatego też istnieją określone terminy, w jakich takie sprawozd


© 2019 http://przedszkole99.wroclaw.pl/